หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตลงฝึกปฏิบัติการสำรวจชุมชนจัดทำแผนที่ชุมชน (แผนที่เดินดิน)   คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตลงฝึกปฏิบัติการสำรวจชุมชนจัดทำแผนที่ชุมชน (แผนที่เดินดิน)

...
     
 
ข่าววันที่: 16 ก.ย. 2563 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.