หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ วิดีโอ ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์พร นิลพยัคฆ์ , นางสาวเนตรชนก เถาโคตรศรี และ นางสาวนิศา หมื่นศรีจันทร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 27 มี.ค 2564 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.