หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ วิดีโอ ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

นิสิตชั้นปีที่ 3 ออกฝึกประสบการณ์วิชาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ   นิสิตชั้นปีที่ 3 ออกฝึกประสบการณ์วิชาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ

นิสิตชั้นปีที่ 3 ออกฝึกประสบการณ์วิชาการจัดการบริการสุขภาพปฐมภูมิ...
     
 
ข่าววันที่: 13 ก.พ. 2564 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.