หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ วิดีโอ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
Open House หลักสูตรสาธารณสุขเบื้องต้น รุ่นที่ 2   Open House หลักสูตรสาธารณสุขเบื้องต้น รุ่นที่ 2

...
     
 
ข่าววันที่: 22 ม.ค. 2564 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกงานภาคสนาม   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกงานภาคสนาม

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านสาธารณสุข...
     
 
ข่าววันที่: 22 ม.ค. 2564 

มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน   มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพ การสาธารณสุขชุมชน

สาธารณสุขเพื่อปวงชน สู่สากลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีคุณภาพ คุณธรรม...
     
 
ข่าววันที่: 24 พ.ย. 2563 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตลงฝึกปฏิบัติการสำรวจชุมชนจัดทำแผนที่ชุมชน (แผนที่เดินดิน)   คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำนิสิตลงฝึกปฏิบัติการสำรวจชุมชนจัดทำแผนที่ชุมชน (แผนที่เดินดิน)

...
     
 
ข่าววันที่: 16 ก.ย. 2563 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.