หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
กิจกรรมจิตอาสา และสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่ 2562   กิจกรรมจิตอาสา และสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่ 2562

เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่ และกิจกรรมจิตอาสาระดับคณะ โดยการลงชุมชน ให้บริการ "อนามัยโรงเรียน" ในพื้นที่ โรงเรียนวัดบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี...
     
 
ข่าววันที่: 30 ก.ย. 2562 

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ก่อนถึงวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี)   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ก่อนถึงวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี)

เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตามประเพณีแห่เทียนพรรษา ก่อนถึงวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี) เพื่อถวายเทียนพรรษา เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ณ วัดสโมสร จังหวัดนนทบุรี...
     
 
ข่าววันที่: 30 ก.ย. 2562 

นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานคุณภาพ ในงานวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7 (7 th CRU QA DAY) ในวัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2562   นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานคุณภาพ ในงานวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7 (7 th CRU QA DAY) ในวัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2562

...
     
 
ข่าววันที่: 10 พ.ค. 2562 

นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภาคการศึกษาที่ 2/2561   นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 4603 ชั้น 6 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 20 มี.ค 2562 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.