หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอน ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ วิดีโอ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม   >   เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษาที่ 1/2564
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะสาธารณสุขศาสตร์
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 

ข่าวสารและกิจกรรม

< กลับหน้ารวมข่าว
 

 

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษาที่ 1/2564
ข่าววันที่: 13 ก.พ. 2564 
 
 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ยึดมั่นปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ตรง การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทั้งในและนอกห้องเรียน ตามหลักปรัชญา
“ สาธารณสุขเพื่อปวงชน สู่สากลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ”

 
 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.