หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสา และสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่ 2562   กิจกรรมจิตอาสา และสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่ 2562

เมื่อ วัน พฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2562 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ได้ร่วมกันจัด กิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อนใหม่ และกิจกรรมจิตอาสาระดับคณะ โดยการลงชุมชน ให้บริการ "อนามัยโรงเรียน" ในพื้นที่ โรงเรียนวัดบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี...
     
 
ข่าววันที่: 30 ก.ย. 2562 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.