หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ติดต่อคณะ
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 
         
ข่าวสารและกิจกรรม

ราชพฤกษ์ นิทรรศน์ 2562 ‘’การเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล’’   ราชพฤกษ์ นิทรรศน์ 2562 ‘’การเรียนรู้สู่ยุคดิจิทัล’’

เปิดบ้าน "คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์"...
     
 
ข่าววันที่: 20 ธ.ค. 2562 

 
สาขาวิชาที่เปิดสอน
  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
บรรยากาศ
         
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.