หน้าแรก เกี่ยวกับคณะ ข่าวสารและกิจกรรม คณาจารย์ ติดต่อคณะ
หน้าแรก   >   ข่าวสารและกิจกรรม
 
ข่าวสารและกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
 

กลับขึ้นด้านบน

 
 
 
ข่าวสารและกิจกรรม
 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ก่อนถึงวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี)   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ก่อนถึงวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี)

เมื่อ วัน อาทิตย์ ที่ 14 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดกิจกรรมทำบุญตามประเพณีแห่เทียนพรรษา ก่อนถึงวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี) เพื่อถวายเทียนพรรษา เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา ณ วัดสโมสร จังหวัดนนทบุรี...
     
 
ข่าววันที่: 30 ก.ย. 2562 

นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานคุณภาพ ในงานวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7 (7 th CRU QA DAY) ในวัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2562   นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดผลงานคุณภาพ ในงานวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 7 (7 th CRU QA DAY) ในวัน พุธ ที่ 24 เมษายน 2562

...
     
 
ข่าววันที่: 10 พ.ค. 2562 

นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภาคการศึกษาที่ 2/2561   นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภาคการศึกษาที่ 2/2561

วัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นิสิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม 4603 ชั้น 6 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 20 มี.ค 2562 

พิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2   พิธีมอบเสื้อกาวน์ นิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 2

วัน ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะวิทยาศาสตร์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิต โดย ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ อธิการบดี ประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นิสิต ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน รุ่นที่ 8 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนและสถานบริการสาธารณสุข ณ ห้องประชุม 4801 ชั้น 8 อาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
     
 
ข่าววันที่: 20 มี.ค 2562 

 

 
 
 


 

 

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

       

 

© Copyright 2012 by Rajapruk university. All rights reserved.